Identifiering av huvudorsakerna och konsekvenserna som skapar kampen mellan projektledare och linjechefer

 

Alicia Medina & Carina Franzen


 

Presentationen har två delar. Den första delen presenterar resultatet av flera års forskning som identifierar de faktorer som genererar kampen mellan linjechefer och projektledare, ett annat bidrag i denna forskning är utvecklingen och klassificeringen av konsekvenserna som dessa kamper genererar. Det öppnar också upp för ett nytt perspektiv när det gäller organisatoriska teorier baserade på icke-homogeniteten hos matrisstrukturer inom samma organisation. Den viktigaste slutsatsen när det gäller chefer är behovet av harmonisering mellan projekt- och linjestrukturer genom att ha ett två-vägs-perspektiv, vilket betyder projektperspektivet och linjeperspektivet.

Den andra delen presenterar flera fall från talarnas erfarenheter, från deras arbetsliv i företag som AstraZeneca, SonyEricsson, Offentlig sektor och från deras nuvarande arbetsplats: IKEA.

Om talarna

Dr. Alicia Medina är för närvarande anställd på IKEA Services, Business Solutions PMO. Hon har tidigare varit docent i management på Umeå Universitet, gästande senior lektor på SKEMA i Frankrike och Montevideos Universitet i Uruguay. Före sin nuvarande roll, jobbade hon också som seniorkonsult och rådgivare inom Program Management, Change Management och Organizational Design och har jobbat med projektledning, produkt- och programstyrning, change management, organizational design och strategier. Alicia har varit chef på olika organisatoriska nivåer i internationella företag såsom Ericsson, AstraZeneca och Sony Ericsson. Hon har en BSc och en MSc i matematik och datavetenskap från Göteborgs universitet, en BSc i arbetspsykologi från Lunds universitet och en PhD i strategi-, program- och projektledning från SKEMA, Frankrike.

Carina Franzen är för närvarande anställd på IKEA IT, på CIO-kontoret. Före sin nuvarande roll, jobbade hon som senior managementkonsult i den privata och offentliga sektorn där hon jobbade med Lean och Six Sigma projekt, Change Management och mentorskap. Carina har varit chef på olika organisatoriska nivåer i internationella företag såsom IKEA, AstraZeneca och Pharmacia. Hon har en examen i datavetenskap från Lunds universitet och svart bälte i Lean Sigma.

Key Take-away

Hur man ska organisera för att undvika spänningar och kamp mellan projekt- och linjeorganisationer

Målgrupp

Intermediate

Talent Triangle

Ledarskap

Språk för presentationen

Engelska