Tjänande ledarskap (Servant Leadership) - Att skapa en cirkel av säkerhet för gruppen inom ditt projekt

 

Ana-Maria Dogaru & Catalin-Teodor Dogaru

 

I det ögonblick projektet startar, är det en hel “armé” av krafter som utövar väldigt mycket tryck på projektmiljön. Enligt fysikens lagar blir en kraft starkare baserat på två triggers: om “dimensionerna” hos källan som utöver den kraften blir större eller om accelerationen med vilken kraften tillämpas ökar. För projektmiljön, växer dessa “krafter” genom att använda båda “triggers”. Till exempel, å ena sidan, har vi organisationen som tillämpar mer press när fler områden/avdelningar är beroende av, påverkade av eller bidrar till resultaten av projektet. Och, å andra sidan, har vi projektets kund som ökar pressen på projektmiljön genom att accelerera kravet på resultat/leverabler när projektet implementeras.

Men, den viktigaste och mest känsliga beståndsdelen i projektmiljön är projektgruppen, som följaktligen blir de som påverkas mest av den ovan nämnda pressen. Och när detta händer, känner sig människor hotade, blir osäkra och stressade. Deras prestanda påverkas negativt. De oroar sig mer för att pressa tillbaka och ta hand om pressen, än att få projektet gjort och/eller hitta effektiva lösningar på olika frågor eller komplexa projektproblem.

Vid denna punkt behöver de skydd. De behöver veta att de är säkra och att någon ser till att det blir så, och denna “någon” bör vara deras ledare, projektledaren.

Han eller Hon måste kunna bygga upp, genom att använda sin skicklighet inom ledarskap, en säker miljö för gruppen att utföra sina uppgifter i. Han eller Hon behöver överskrida sitt individuella egenintresse och tjäna de andra (projektgruppen), genom att få dem att känna sig säkra inom projektet och genom att hjälpa dem att växa både professionellt och personligt. Och det bästa sättet att göra det på är för projektledaren att bli en tjänande ledare (servant leader).

Tjänande ledarskap (servant leadership) är det enda tillvägagångssättet inom ledarskapsområdet som adresserar två kritiska dimensioner:

  • Tjänster/Nytta till andra och till sig själv

  • Utveckling både för ledaren och de som följer

Projektledaren kan skapa en säkerhetscirkel (Circle of Safety) inom projektet, genom att tillämpa alla de 10 egenskaperna hos en “Servant Leader”, och därmed skydda gruppen från press utifrån, och uppnå:

  • Bättre arbetsprestation

  • Professionell och personlig utveckling och 

  • Större engagemang för projektet och dess mål/resultat
     

Servant leadership är mer än en ledarskapsstil. Det är ett annat sätt att tänka när det gäller syftet med ledarskap, den verkliga rollen för en ledare och potentialen hos de som blir styrda. Det bidrar på ett avgörande sätt till att göra projektmiljön till en säkrare plats (genom att hålla tillbaka stress och press) och vårdar på så sätt grupprestanda och gynnar projektframgång.

Om talarna

Catalin-Teodor Dogaru, MBA, PhD, PMP, är utbildare, konsult och 

delägare på TSP(smartprojects.ro). Han är entusiast när det gäller projekt-, process- och program- ledning, och främjar Servant Leadership både när det gäller det professionella och personliga livet. Catalin är LIMC Alumni, MBA och PMP- certifierad, och har styrt internationella projekt (i Europa, Mellanöstern och Afrika), och har samtidigt erbjudit engagerande utbildningstillfällen som har hjälpt till att få projektledargruppen att växa. Han var ordförande för PMI Romania Chapter och, för närvarande, är han volontär inom organisationen Project Management Without Borders

(han är teknisk chef på PMWB). Hans spel/lekar, känsla för humor, engagemang och envishet är bara några få beståndsdelar som bidrar till leveransen av framgångsrik utbildning, workshops och föreläsningar, till vilka deltagare alltid gärna återkommer.

Ana-Maria Dogaru, PMP – Utbildare, konsult och affärsutvecklingschef på TSP (smartprojects.ro). Hon är entusiast när det gäller projekt- och processtyrning, dedikerad utövare av Agile och har en stark tro när det gäller Servant Leadership-metoden för både det professionella och det personliga livet. Ana-Maria valde inte projektledaryrket till att börja med. Och denna inställning fanns kvar tills hon lärde sig hemligheten. Och vid varje utbildningstillfälle har hon ett nytt avslöjande, som bekräftar hemligheten och verkligen gör läroprocessen till en tvåvägs-interaktion. Vad är hemligheten, frågar du? Projektledning är sunt förnuft! Nu känner du också till hemligheten.

Key Take-Away

Servant Leadership bidrar på ett avgörande sätt till att göra projektmiljön till en säkrare plats (och håller tillbaka stress och press och vårdar på så sätt grupprestanda och gynnar projektframgång.

Målgrupp

Introduktion (begränsad erfarenhet inom ämnet)

Intermediate (1-3 års erfarenhet inom ämnet)

Talent Triangle

Ledarskap

Presentationsspråk

Engelska