Resan till en verklig samarbetskultur

 

Andrew Kallman

 

 

 

Under denna session, kommer deltagaren att få kunskap om hur man skapar en verklig samarbetskultur inom sin organisation. Upptäck hur du kan boosta din produktivitet med Flow™ och Agil styrning. Flow är ett nytt nyskapande koncept med utgångspunkt från Agilt och affärsledarskap. 

Och, det är ett helt nytt sätt att styra och organisera företag, avdelningar och projekt. Flow är din “roadmap” för hur du ska omforma ditt organisatoriska ledarskap, struktur och kultur under din övergång till att bli Agil. 

Andrew kommer att dela med sig av fantastiska resultat från den 2,5 år långa resa han ledde på Nature Publishing Group i New York från 2011 till 2013 under hans tid som Portfolio Manager där då han ledde Portfolio Management på väg uppåt, PMO och Agile Transformation Group.

Om talaren

Är du inom området (som en individ, team och/eller organisation)? Andrew är Enterprise Agile Transformation Coach som utbildar, guidar och är mentor till organisationer om hur man kan förändra, uppnå och bibehålla en kultur som flödar (Flows). Han levererar enastående värdeskapandemanagement consulting i världsklass för Projekt, Program, Portfolio och Organisatoriskt ledarskap och styrning. 

Som PMP®, Flow Certifierad Utbildare och fackman använder han Flow och “Unified Vision Framework" (UVF) för att skapa kulturen som behövs på varje nivå i din organisation för att implementera strategi och vision. Tillsammans har UVF levererat över $100 miljoner i värdeskapande under de senaste 20+ åren för kunder i USA, Europa & Asien.

Han är medförfattare till "The Nehemiah Effect" som har varit en #1 mest sålda boken i 4 underkategorier på Amazon.com i USA under sex olika månader sedan den publicerades 2014, innehållande 1) Beslutsfattande inom företag 2) Affärer 3) “Consulting” och 4) Projektledning). Nehemiah Effect beskriver hur en organisation kan implementera Flow och UVF strategiskt för att uppnå anmärkningsvärda resultat.

Key Take-away

Förståelse för omfattningen av vad det innefattar när man ändrar en organisations kultur och “road mapen” för att nå dit!

Målgrupp

Executive och Senior, Portfolio, Program och Projektledning

Talent Triangle

Ledarskap

Språk

Engelska