Kanban: Mindre stress – maximal kontroll! Den icke-brutala vägen till agilt arbetssätt, förutsägbarhet och hållbarhet i projekt och team

 

Annette Vendelbo

 

 

 

 

Många pratar om det, men vad är en agil projektledare? Denna kod kanske är svår att knäcka men inte omöjlig! 

Kanban är inte bara en tavla med gula klisterlappar. Kanban’s systemtänkande att leverera tjänsteorienterat arbete såsom projekt är hand-i-handske med PMI’s standard för projektledning. Kanban är faktiskt en alternativ väg till agilt arbetssätt.

Projekt är komplexa system som kan vara svåra att styra, men med Kanban får du transparens baserat på verkligheten. Du får balans mellan efterfrågan och kapacitet. Balanserade team-medlemmar är lyckliga team-medlemmar och lyckliga människor producerar bättre resultat snabbare.

Resultaten av att använda Kanban är förutsägbarhet, förbättrade ledtider, och högre kvalitet, men den bästa delen är att stressnivån går ner. 

I denna session kommer Annette att dela med sig av sina erfarenheter - bra och dåliga – och du kommer att få praktiska exempel på hur Kanban fungerar på projekt. Exempel som du kan ta med dig och börja använda direkt.

Om talaren

Annette har varit projektledare och chef i 25 år. Som projektledare har hon fostrats med PMI i stora globala företag. 2008 grundade hon Xvoto, och har sedan dess haft fullt fokus på agila metoder och system, och inte minst agil projektledning. Hon är Scrum- och Kanbanutbildare och coach, och under de senaste åren har hon i huvudsak arbetat med agila förändringar.

Annette har varit djupt involverad i PMI sedan 1999. Under 10 år som styrelsemedlem/ordförande i den danska avdelningen. 2015 deltog hon i PMI’s globala agila arbetsgrupp där hon arbetade med 7 andra specialister för att integrera nya agila trender och “best practice” i PMI-ACP-certifieringen.

Key Take-away

Hur Kanban kan lova högre kapacitet och högre kvalitet på kortare tid medan man håller stressnivån nere.

Målgrupp

Intermediate/high

Talent Triangle
Teknik och Ledarskap
 
Språk

Engelska