Släpp loss potentialen i din organisation!

 

Erwin van Waeleghem & Helene Ählberg

 

Trots en konstant snabbt föränderlig teknologisk och virtuell värld, jobbar vi inom de flesta av våra organisationer på sätt som togs fram under den industriella revolutionen. De hierarkiska strukturerna från igår blir snabbt föråldrade när organisationer blir för oflexibla för att blomstra i en miljö med konstant förändring och ökad komplexitet. En ny personlig och organisatorisk medvetenhetsparadigm (TEAL), med fokus på självstyrande medarbetare och team ökar snabbt i popularitet, medan vi talar.

Detta seminarium kommer att rikta in sig på teorierna bakom självstyrande/organiserade och meningsfulla organisationer, liksom presentera en fallstudie från delar av poliskåren i Leuven, Belgien. Vi kommer att visa hur ansvarsfull autonomi och distribuerat och personinriktat ledarskap kan öka de anställdas engagemang, sätt att ta ansvar, välbefinnande och följaktligen produktivitet och vinst, på ett hållbart sätt.

Om talarna

Erwin van Waeleghem anslöt sig till den belgiska poliskåren vid 20 års ålder och samlade på sig många års erfarenhet ute på gatorna. År 2000, efter att på ett framgångsrikt sätt ha avslutat sina studier i polisledarskap och tagit en Masters-examen i kriminologi, blev han senior tjänsteman inom den lokala poliskåren i Oostende. Hans erfarenheter både inom den privata och den offentliga sektorn fick honom att tänka annorlunda när det gäller hur organisationer, och deras viktigaste tillgångar, folket som jobbar där, kunde bli inspirerade och organiserade på ett bättre sätt.

Sedan 2012 har han vuxit konstant för att bli en internationell talare, Teal for Teal-steward och upphovsman till flera initiativ för att uppnå mer humant och huvudsakligen värdebaserat ledarskap.

Helene Ählberg har nästan 20 års erfarenhet från management consulting, där hon har stöttat företag och organisationer i deras utveckling av organisationen, ledningen, ledarskap och teamwork. Hon är en erfaren förändringsledare och coach och rådgivare till enskilda personer och entreprenörer. Hon har en Masters-examen i företagsekonomi och har en examen som organisationskonsult från Humanova. Hon startade också upp nätverket Teal Teal Sweden, som är en del av det globala nätverket Teal for Teal. Nätverket har vuxit till nästan 200 medlemmar på ett år. Ambitionen är att sprida idéer och modeller för nya sätt att organisera och styra aktiviteter i den snabbt föränderliga värld vi lever i.

Key Take-away

Vi behöver hitta nya sätt att skapa mer humana arbetsplatser, där det finns plats för äkthet, integritet, förtroende och respekt.

Talent Triangle

Ledarskap

Target Audience level

Intermediate (1-3 års erfarenhet inom ämnet)

Presentationsspråk

Svenska