Uppackning av relationskontrakt - vägen ut ur avtalsparadoxen

 

Ghislaine Gunge

 

  

 

Relational Contracting (relationskontrakt) är en av de snabbväxande modellerna för att öka samarbete och förbättra prestanda. Men vad är ett relationskontrakt? Varför är det förmånligt? Vilka steg behövs för att utveckla och förvalta sådana avtal?

Under denna presentation kommer IACCM* att förse dig med praktisk och slutgiltig vägledning för att hjälpa dig att förstå relationskontrakt bättre och driva fram bättre resultat.

*IACCM - The International Association for Contract & Commercial Management

Om talaren

Ghislaine Gunge leder ett internationellt team av professionella inom kontrakt och kommersiellt på CSC. Hon är styrelseordförande inom IACCM, och stödjer IACCM- teamet i jakten både på erkännande och förträfflighet när det gäller kommersiell ledning och kontraktsstyrning.

Key Take-away

Under denna session kommer vi att tillhandahålla insikt och vägledning för att hjälpa dig att förstå hur man kan skapa och förvalta ett relationskontrakt och driva fram förbättrade resultat.

Målgrupp

Alla inblandade i ett avtals livscykel och speciellt “Post Award Contract Management”. Personer ansvariga för avtal, projektledare, advokater, inköp.

Talent Triangle

Strategi och företagsledarskap

Presentationsspråk

Engelska