Är Sveriges organisationer redo för transformation? Resultat från en gemensam nationell PMI & KPMG 2017 enkät

 

Håkan Olsson och Henrik Bagewitz

 

Under 2017 är transformation huvudämnet på agendan för många svenska organisationer. Oavsett vilken typ av industri, sektor eller typ av affärer det gäller, så drivs strategiska förändringsinitiativ och stora investeringar som projekt. Ledande metoder för att styra projekt har utvecklats i årtionden men implementeras fortfarande med varierad framgång. Att genomföra de rätta projekten på rätt sätt är nyckeln till konkurrenskraft och ofta en förutsättning för att överleva i det långa loppet. Denna enkät har analyserat hur projekt styrs i Sverige idag, och beskriver trender och kritiska framgångsfaktorer samt pekar ut den höga kostnaden för låg prestanda.

Om talarna

Håkan Olsson har en passion för spetskompetens inom projektverksamhet. Han bygger sin kunskap inom området på 20 års verklig livserfarenhet i de flesta av rollerna inom en professionell projektorganisation oavsett om det gäller att genomföra Euro-miljardprojekt eller att implementera portföljstyrning, från roadmap och processbyggande till kompetensutveckling. Han kompletterar med teoretisk kunskap och certifiering inom projekt-, program-, portfölj- och agil styrning. Han har också speciellt intresse för psykologi och är certifierad coach och terapeut. Idag är han konsult och stödjer organisationer för att de ska göra rätt saker på rätt sätt.

Henrik Bagewitz är en uppskattad företagsledare, coach, föreläsare och management-konsult. Med passion, gedigen kunskap och 10+ år i att leda förändring genom projekt- program och projektportfölj-styrning hjälper Henrik sina kunder att öka affärsvärdet.

▪Chef för Projektrådgivning - KPMG 

▪Vice ordförande - PMI Sweden Chapter

▪Artiklar om projektframgång i svenska nyhetstidningar och affärspress

▪Keynote talare Passion for Projects Congress 2016

▪Gästföreläsare, Multi Project Management - KTH Kungliga Tekniska Högskolan

▪Chef för Projektledning - Swedavia Swedish Airports

▪Prisbelönt Senior projektledare (PMP) med internationell erfarenhet 

Key Take-Away

Styrkorna och svagheterna inom svenska organisationers beredskap förtransformation genom projektledning

Talent Triangle

Strategic & Business Management

Målgrupp

Intermediate

Språk

Engelska