Den framtida världen för multinationella organisationer kommer konstant att utmana din affärsmodell, rörlighet är nyckeln!

 

Klaus Steen Mortensen - Key Note talare

 

 

 

 

I en värld där vi fortfarande ser många osäkerheter inom politiskt beslutsfattande har Vestas och den övriga vindkraftsindustrin vuxit betydligt under de senaste 10 åren.

Att vara framgångsrik inom vindkraftsindustrin kräver en hög grad av flexibilitet för att handskas med föränderlighet inom varje marknad/land. 

Utmaningen är hur man ska uppfatta föränderlighet som en organisatorisk styrka och använda arbetskraften i en gränslös set-up. 

Klaus kommer att presentera hur man går från projektledning som en färdighet till projektledning som sättet att driva ett företag.

Om talaren

Klaus Steen Mortensen, B.sc (civil engineering) och B.com (financing), är ordförande för Vestas Northern Europe, en av de fem strategiska affärsområdena som representerar Vestas Wind Systems A/S i världen. Med mer än 20 års erfarenhet från byggindustrin och de senaste 10 åren som ansvarig för försäljning, byggande och service på Vestas, har Klaus varit involverad som ledare inom “biz as usual”, turn arounds, omstrukturering, effektiv organisatorisk set-up, performance management, “i tid /till rätt kvalitet /enligt budget & säker attityd/kultur”.

 
Klaus drivs av att skapa och konstant förbättra kundlojalitet och tillfredsställelse.

Key Take-away

Hur Vestas har lyckats förändra och möta marknad och kundkrav genom en samarbetsstrategi och projektmiljö.

Talent Triangle

Projektledning i ett organisatoriskt sammanhang

Språk

Engelska