Tillbaka till framtiden: är ditt projekt framtidsorienterat?

 

Marisa Silva

 

 

 

 

Framtiden är inte vad den brukade vara. Den krävande hastigheten från marknaden, pressen på affärerna som vanligt, och en obarmhärtig konkurrens leder beslutsfattare till att fokusera på det kortsiktiga till nackdel för det långsiktiga. För projekt för det med sig flera konsekvenser: fördelar som inte förverkligas, dåligt eller felinformerat beslutstagande, strategiska varningar som inte uppmärksammas, missade innovationsmöjligheter, misskötta arv, och den långsiktiga inverkan av projektet på en större grupp intressenter och på planeten försummas. Projekt handlar i sig om framtiden men framtiden adresseras sällan på ett systematiskt sätt när det gäller styrning av projekt. Vi frågar därför: är ditt projekt redo för framtiden? 

Detta seminarium kommer att utforska konceptet om framtidsorienterad projektledning, och hur framtiden och projekt är en tvåvägskommunikation som inte kan negligeras. Taget från verkliga exempel och med användning av ett tankeväckande förhållningssätt, kommer seminariet att tillhandahålla praktiska insikter i hur man bygger upp beredskap för framtiden som en kritisk förmåga för projekt-affärer som siktar på att överleva i en “VUCA”-värld och att vara bekväm med det obekväma.

Om talaren

Marisa Silva, Den lyckliga projektledaren, är en erfaren certifierad PMO och PPM-konsult, utbildare och föreläsare, med meriter när det gäller att bygga möjligheter i komplexa organisationer som genomgårtransformerande förändring. En passionerad förespråkare för värdet av PMOs och projektledning, hon är kommittémedlem i APM PMO SIG och “PMO Manager and Deputy Programs Director” på “Project Managers Without Borders”. Marisa är författare till “Bedtime Stories for Project Managers” och grundare av in2PMO, ett konsultföretag specialiserat på PMO och affärstransformation, engagerade i att hjälpa organisationer att leverera effektivt och hållbart affärsvärde från sina PMOs, projekt och program.

Key Take-away

Få insikter i hur man kan bygga upp framtidsberedskap som en kritisk möjlighet för projekt-affärer som siktar på att överleva i en “VUCA-värld” och vara bekväma med det obekväma.

Målgrupp

Avancerad (mer än 3 års erfarenhet inom ämnet)

Talent Triangle

Strategi och Business Management - Projekt i ett organisatoriskt sammanhang

Språk

Engelska