Sigma Connectivity-resan

 

Peter Insley

 

 

 

2013 skapades Sigma Connectivity AB från nedläggningen av Sony Mobile Communications mobiltelefon-avdelning i Lund. Transformationen från en intern produktutvecklingsenhet till ett framgångsrikt, kundfokuserat designhus visade på ett antal strategiska utmaningar. Denna presentation undersöker dessa utmaningar från ett PMO-perspektiv, de verktyg som användes för att adressera dessa utmaningar och betydelsen som kultur har i en sådan transformation.

Om talaren

Peter har arbetat 15 år inom projektorienterade organisationer där han startade medIndustrialization och Supply chain, och nyligen med fokus på produktutveckling. Han har haft ledande positioner sedan 2007 och de senaste 4 åren har han tillbringat med att leda PMO på Sigma Connectivity som en del av teamet som tog 200 ingenjörer från Sony Mobile och skapade ett framgångsrikt nytt designhus.

Key Take-away

Betydelsen som kultur har i en transformation

Målgrupp

Intermediate (1-3 års erfarenhet inom ämnet) till Advanced (mer än 3 års erfarenhet inom ämnet)

Talent Triangle

Strategic and Business Mgmt, Leadership 

Språk

Engelska