European Spallation Source – Genombrott för kvalitet för ett litet land som Sverige

 

Pia Kinhult

 

 

Hur man vinner, förankrar och implementerar tvärvetenskapliga, multinationella och stora project genom samarbete och through collaboration and partnerskap. På detta sätt kan ett litet land uppnå det som annars bara stora länder, som t ex USA, kan göra. European Spallation Source kommer att vara ett nav när det gäller infrastrukturen för forskning i Europa. Den forskning som kommer attske möter de globala utmaningarna på EU’s agenda liksom FN´s mål. Anläggningen byggs i Lund, Sverige, med ett datacenter i Köpenhamn, Danmark.

Om talaren

Pia Kinhult, BSc, är strategisk projektrådgivare på European Spallation Source ERIC. Hon har tidigare varit regionstyrelsens ordförande i Skåne och ordförande i dåvarande Öresundskommittén, som hon lämnade 2014. Hennes bakgrund är inom tillverkningsindustrin, specialiserad inom elektronik. Pia har också varit vice ordförande i styrelsen för Sveriges Naturhistoriska museum och Lunds universitet. Idag är hon vice ordförande i styrelsen för Öresundsinstitutet som en del av hennes ESS-uppdrag.

Key Take-away

Vad är nödvändigt för att få stora, strategiska och komplexa projekt i hamn, och varför det är något bra.

Målgrupp

Intermediate

Talent Triangle

Ledarskap

Presentationsspråk

Engelska