Att vinna Hungerspelen – den största ledarskapsutmaningen i vår tid

 

Sara Wettergren

 

 

 

 

 

Förenta Nationerna, tillsammans med världsledare, har kommit överens om att utrota extrem svält och fattigdom till 2030. Sättet detta kommer att uppnås på är med hjälp av 17 hållbarhetsmål, den så kallade Agenda 2030. Utvecklingen ökar snabbt i många låg- och medelinkomst-länder idag, men det finns fortfarande runt 800 miljoner människor som lever med kronisk hunger, och miljontals flyr från krig och naturkatastrofer.

Vilken typ av ledarskap kommer att behövas för att befria världen från svält och fattigdom? Vilka utmaningar möter vi och vad kommer det att krävas av oss för att kunna möta dessa utmaningar?

Om talaren

Sara Wettergren är en erfaren ledare, projektledare och konsult med en bakgrund inom internationell hjälpverksamhet, PR och kommunikation, liksom politiska organisationer. Sedan 2012 är Sara VD för Hungerprojektet, en global välgörenhetsorganisation som arbetar i 22 länder. Med kvinnor i fokus och med metoder som möjliggör för människor att styra sin egen utveckling när det gäller att övervinna svält och fattigdom, arbetar Hungerprojektet i samhällen i Afrika, Asien och Latinamerika. Sara är en obotlig optimist som tror att med kombinerade energier kan man göra världen till en bättre plats!

Key Take-away

Det är möjligt att få ett slut på den extrema svälten och fattigdomen i världen - med rätt ledarskap.

Målgrupp

Introduktion

Talent Triangle

Ledarskap

Presentationsspråk

Svenska