Limbiskt ledarskap - Nyckeln till enastående prestationer hos ledningen

 

Steve Neale 

 

 

 

 

 

Genom att dela med sig av praktiska tillämpningar av de senaste rönen från neurovetenskapens värld, kommer Steve att förse oss med en livlig och mycket interaktiv session och dela med sig till oss om:

  • Limbiskt Ledarskap - vad är det och hur kan LPS-ledarskapsmodellen förbättra prestationsnivån för dig och din projektgrupp?

  • Vad som verkligen motiverar människor och varför de flesta ledare gör fel

  • Den avgörande rollen som normer spelar när det gäller uppförande, beslutsfattande och prestanda

  • Varför tidsplanering är ett föråldrat koncept, och hur man kan öka effektiviteten genom energiplanering

  • Varför självaktning är grunden till framgångsrikt ledarskap och hur ditt företags feedback-kultur är direkt kopplad till självaktning och projektgruppens engagemang

  • Hur du kan förbättra din självaktning och lära dig att verkligen respektera dig själv som en äkta ledare

  • Hur man förstår vetenskapen om varför de flesta människor är emot förändring och få enkla verktyg för att övervinna detta motstånd

  • Verktyg för att göra projektmöten mer produktiva och effektiva

Om talaren

Affärspsykolog, fysiolog, coach, hypnosterapeut, psykodynamisk rådgivare, “EI Practitioner”, docent, lärare på 5 EMBA-programmet, medlem i Brittiska Psykologiförbundet, associerad medlem i Brittiska medicinska förbundet, internationell författare, skapare av “The Accredited Masters” i högpresterande ledarskap, skapare av ledarskapsprogrammet “the Limbic Performance System” online, som innehåller 30 moduler, och har utbildat över 14.000 företagsledare hittills.

Key Take-away

Klarhet i den avgörande roll som det limbiska systemet spelar i alla aspekter när det gäller att leda dig själv och leda andra.

Målgrupp

Introduktion (begränsad erfarenhet av ämnet)
Intermediate (1-3 års erfarenhet av ämnet)

Talent Triangle

Ledarskap

Presentationsspråk

Engelska