Framtidens projektledning

 

Thomas Stenbäck

 

 

 

Vad är framtidens projektledning? Vilka trender kommer att påverka projektledning, och hur?
 
Det nuvarande sättet att organisera och styra arbete är baserat på lednings- och organisationsteorier, av vilka många har sitt ursprung i 1900-talet, med fokus på hierarkiska strukturer. Nu är det en period med snabb utveckling; en framtid med nya krav. Denna nya utveckling leder till ett paradigmskifte inom ledarskap, teamwork och organisation.
 
2016 avslutadeDevinncoo ett forskningsprojekt gällande framtidens arbetsmetoder. Denna presentation beskriver en del av de viktiga insikterna. Lyssnaren bjuds på inspirerande material som målar en levande bild av framtiden.

Om talaren

Thomas Stenbäck är seniorkonsult, VD och grundare av konsultföretaget Devinncoo AB som hjälper företag och myndigheter att effektivisera, utveckla och framtidssäkra sin projektverksamhet – hela vägen från idé till resultat. Thomas har en omfattande och mångårig erfarenhet inom områdena projektstyrning, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, strategi och forskning. 

Han har arbetat i mer än 10 år på koncernledningsnivå som chef för strategi och affärsutveckling, programledare för större effektiviserings- och organisationsutvecklingsprogram samt som projektledare för såväl små som stora projekt i över 25 år. Thomas arbetar dessutom för EU-kommissionen som oberoende expert inom forskning och innovation

Key Take-away
 
Framtiden innebär nya hot och möjligheter som behöver adresseras nu

Målgrupp

Avancerad (mer än 3 års erfarenhet inom ämnet)

Talent Triangle
 Strategi och Företagsledning

Språk
 
Svenska