Till startsida

Boende i Göteborg

For English see further down.

Hotell i närheten av Svenska Mässan

Gothia Towers

Det 4 stjärniga hotellet är strategiskt beläget och ihopbyggt med mässan. På Gothia Towers finner du smakfullt inredda hotellrum, de flesta med en fantastisk utsikt över Göteborg.

Gothia Towers och PMI erbjuder 20% rabatt på de ordinarie priserna för deltagarna på Passion for Projects Congress 2022.

Använd nedanstående länk:

https://booking.gothiatowers.com/reserve/s/promo/PROPASSION/2022-05-23/2022-05-24/avail

För att ändra datum/antal i sökningen klicka på ändra

Bra att känna till, det är hög efterfrågan på rum under denna period så det finns begränsat med rum.

Övrig information

Det finns även ett antal andra bra hotell nära mässan men eftersom det pågår andra stora mässor samtidigt som Passion for Projects Congress 2022 så kan rums- situationen ändras snabbt.

Det kan vara bra att titta på de olika bokningssidorna på Internet då det är möjligt att de har låst upp för många rum och plötsligt släpper dem.

English

Gothia Towers

The 4-star hotel is strategically located and built together with the fair. At Gothia Towers you will find tastefully decorated hotel rooms, most with a fantastic view of Gothenburg.

Gothia Towers and PMI offer a 20% discount on the regular prices for participants at Passion for Projects Congress 2022.

Use the following link:

https://booking.gothiatowers.com/reserve/s/promo/PROPASSION/2022-05-23/2022-05-24/avail

To change the date/people in the search, click change

Good to know, there is a high demand for rooms during this period so the availibility is limited .

Other information

There are a number of other good hotels near the fair, but since other major events are taking place at the same time as Passion for Projects Congress 2022, the room situation can change quickly.

It can be good to look at the various booking pages on the Internet as it is possible that they have reserved too many rooms and suddenly release them.