Till startsida

Författare

Är du författare till en bok? Passion for Projects 2020 kommer att erbjuda en monter för att exponera utvalda böcker. 

Call for books till den 10:e årliga Passion for Projects Congress 2020, som presenteras av PMI Sweden Chapter, är nu öppen. Evenemanget kommer att hållas 9–10 mars 2020 på Clarion Hotel och Congress Malmö Live i Malmö, Sverige. Organisationskommittén inbjuder dig att delta med din publikation.

Kommittén välkomnar författare till innovativa och intressanta böcker som är direkt eller indirekt relaterade till området projektledning.

Missa inte detta tillfälle att dela din forskning, kunskap och erfarenhet med över 500 proffs och kollegor, såväl som lärare, sponsorer och konsulter.

En symbolsk avgift på 1000 SEK kommer att tillkomma. Ett representativt antal böcker, valda av organisationskommittén, kommer att visas.

De böcker som kommer att övervägas ska ha publicerats under 2018 och 2019, äldre böcker accepteras inte. Författarna ska tillhandahålla minst en kopia av boken. Alla böcker som tillhandahålls kommer sedan att användas som presenter under evenemanget. Observera att det inte kommer att finnas en direktförsäljning på konferensen. Författarna uppmanas dock att tillhandahålla beställningsformulär och / eller broschyrer med QR-koder som kan användas som reklam för boken.

Om du är intresserad, följ länken nedan för att fylla i formuläret på svenska eller engelska. Tidsfristen för inlämning är den 15 november, varefter organisationskommittén kommer att ha en granskningsprocess. Alla författare kommer att meddelas beslut i urvalsprocessen senast den 30 november.

Tveka inte att kontakta Alicia Medina på alicia.medina@pmi-se.org för ytterligare frågor

https://forms.gle/ssM3DV3qUn3ncdAQ8

 

Information in English

Are you the author of a book? Passion for Projects 2020 will offer a booth to expose the selected books. 

Call for books for the 10th Annual Passion for Projects 2020 Congress, hosted by PMI Sweden Chapter, is now open. The event will be held on the 9th–10th of March 2020 at Clarion Hotel and Congress Malmö Live in Malmö, Sweden. The organizing committee is glad to invite you to participate with your publication.
 
The committee welcomes authors of innovative and interesting books which are directly or indirectly related to the field of Project Management.
 
Do not miss this opportunity to share your research, knowledge and experience with over 500 professionals and colleagues, as well as educators, sponsors and consultants.
 
A symbolic fee of 1000 SEK will apply. A representative number of books, chosen by the organizing committee, will be on display.

The books that will be considered should have been published during 2018 and 2019, older books will not be accepted. The authors shall provide at least one copy of the book. All books that are provided will be then used as gifts during the event. Please note that there will not be a direct sale at the conference. However, the authors are invited to provide order forms and/or booklets with QR-Codes that can be used for advertising the book.
 
If you are interested, please follow the link below to fill in the form in Swedish or English. The deadline for submission is November 15th, after which the organizing committee will have a review process. All authors will be notified on the decision on the selection process no later than the 30th of November.

For further questions, please do not hesitate to contact Alicia Medina at alicia.medina@pmi-se.org

https://forms.gle/ssM3DV3qUn3ncdAQ8