Till startsida

Författare

Vår årliga kongress, Passion for Projects 2020,  kommer att erbjuda en monter för att exponera utvalda böcker. 

Som ett inslag på den 10:e årliga Passion for Projects Congress 2020, kan vi för första gången presentera ett antal utvalda böcker  som är både innovativa och intressanta, och som direkt eller indirekt relaterar till området projektledning.

Inom kort kommer vi här presentera de böcker som har valts ut av alla de intressanta bidragen som kommit till oss, och som kommer att finnas i vår bokmonter på mässan 9-10 mars.

Böckerna har publicerats under 2018 eller 2019.

Information in English

Authors

Our annual congress, Passion for Projects 2020 will offer a booth to expose selected books. 

As a feature on our 10th Annual Passion for Projects 2020 Congress, we will for the first time arrange a booth with a carefully selected range of interesting books, directly or indirectly related to the area of project management.

Shortly, you will find on this page find a presentation of the carefully selected books, which will be shown in the book both on the congress itself on 9-10 th of March.
All books presented are current and, have been published in 2018 or 2019.

Kind regards,

The Passion for Projects Organizing Committee