Till startsida

Författare

Vår årliga kongress, Passion for Projects 2020,  kommer att erbjuda en monter för att exponera utvalda böcker. 

Som ett inslag på den 10:e årliga Passion for Projects Congress 2020, kan vi för första gången presentera ett antal nyligen publicerade, utvalda böcker som är både innovativa och intressanta, och som direkt eller indirekt relaterar till området projektledning.

Följande böcker har valts ut till årets kongress. Urvalet uppdateras löpande: