Nyhetsbrevsrubrik

Ser brevet konstigt ut? Klicka här

Presentationer från Passion for Projects Congress 2020

(English translation below)

 
Återigen tack för att du deltog på Passion for Projects Congress 2020.

 

Presentationsmaterial

De presentationer som vi har tillåtelse att publicera finns nu på https://www.pmi-se.org/Kalendarium/Passion-for-Projects-2020_Malmo_2020-03-09

Du måste vara inloggad för att komma åt materialet.

 

Feed-back

Vi arrangerar kongressen för din skull och är därför tacksamma om du kan ge feed-back på din upplevelse.

Detta gör du på två sätt:

  • Gå in i programmet och ge feed-back på respektive session (du måste vara inloggad)

  • Svara på generella frågor via vår enkät

Vill du kontakta oss angående kongressen, vänligen använd .

Stort tack för ditt deltagande och välkommen tillbaka nästa år i Göteborg den 15-16 mars 2021 på Svenska Mässan.

 

Med vänlig hälsning från alla oss som arrangerade Passion for Projects Congress 2020

 

---------------------------------------------------

 
English translation:

Presentations from Passion for Projects Congress 2020

Thank you again for your participation at Passion for Projects Congress 2020.

 

Presentation material

The presentations that we are allowed to publish can now be found at https://www.pmi-se.org/Kalendarium/Passion-for-Projects-2020_Malmo_2020-03-09

You must be logged in to be able to find the material.

 

Feed-back

We arrange the congress for you and are therefore grateful if you can give feed-back on your experience. This is done in two ways:

  • On the program page, give feedback on each session (you must be logged in)

  • Reply to general questions via our survey

If you would like to contact us regarding the congress, please use .

Great thanks for your participation and welcome back next year in Gothenburg, March 15-16, 2021 at Svenska Mässan.

Sincerely,

From all of us that organized the Passion for Projects Congress 2020

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt