Till startsida

Information om covid-19 coronaviruset

Vår policy är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19 corona viruset. Vi följer eventuella förändringar i myndighetens riskbedömning. 

Vi rekommenderar följande förebyggande åtgärder för dig som är besökare:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid och efter ett toalettbesök. Handsprit är ett alternativ. Vi kommer i möjligaste mån se till att det finns tillgång till handsprit under konferensen.

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

  • Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.

 

Krishantering

Det finns en krishanteringsplan. Vår kontaktperson i frågor om coronaviruset är i första hand Richard Svahn. 

Kontakt: 

070-455 96 59

PMI Sweden Chapter har en monter i utställningshallen. Dit kan du vända dig om du behöver hjälp och vägledning till mer information. 

Mer information om coronaviruset

Vi rekommenderar i första hand:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

När ska jag söka vård?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea eller norra Italien. För Italien omfattas Aostadalen, Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trento-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana och Marche.

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.