Om Passion for Projects 2018

Passion for Projects är Skandinaviens största mötesplats för projektledare, portföljchefer och programchefer.

Nu med det 8:e Passion for Projects är vi tillbaka till Göteborg där det hela startade 2011.

För att göra PfP2018 lika framgångsrik som tidigare konferenser behöver vi just DITT deltagande. Vi erbjuder rika möjligheter för nätverkandet och för att dela dina erfarenheter och utmaningar med andra yrkesgrupper över branschgränserna samt sponsorer som är trofasta inom projektledning yrke.

Project Management Institute och PMI Sweden Chapter som är ansvarig för arrangerandet av Passion for Projects är icke vinstdrivande organisationer. Alla intäkter från kongressen används för att täcka eventets kostnader och för att PMI Sweden chapter skall kunna erbjuda fortsatt nytta för våra medlemmar och professionen.

PMI Sweden chapter bildades för 20 år sedan och har som vision:
Att åstadkomma en optimal och hållbar förändringskraft i vårt samhälle genom att organisationer anammar och uppskattar projekt som arbetsform.

Vi alla som arrangerar Passion for Projects 2018 ser fram emot att träffa DIG i Göteborg den 12-13 mars 2018!