Tack för besöket - sponsor

Tack för ditt besök på Passion for Projects Congress 2018!

Våra Most & More Passionate sponsorer vill rikta en särskild hälsning.

Most Passionate - Visuell planering:

Stort tack till alla deltagare på Passion for Projects för inspirerande dialoger och att ni hälsade på oss i vår utställningsmonter. Kontakta oss: Magnus.holmlid@visuellplanering.se, eller ann-charlotte.bath@visuellplanering.se för fortsatta samtal om den digitala projektresan. Följ oss på LinkedIn: Visuell Planering & Praktisk PPM eller www.visuellplanering.se

Hoppas vi ses innan nästa års Passion for Projects Congress!

More Passionate - Strategy Execution:

Vi på Strategy Execution har verkligen uppskattat alla möten med er ambitiösa och hängiva projekt-proffs på Passion for Projects och vi har lärt oss mycket om vilka utmaningar ni möter i ert arbete. Tack igen till alla er som kom förbi vår monter och deltog i givande diskussioner.

Om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er organisation att nå framgång inom projektledning och strategiskt ledarskap, vänligen kontakta oss på telefon +46 (0)8 555 403 80 eller skicka ett email till info@strategyex.se.

Ni kan vidare besöka www.strategyex.se för att ta del av vårt utbud av utbildningsprogram och skräddarsydda lösningar för er organisation. 

More Passionate - Microsoft:

Ett stort tack från Microsoft och Peter Kestenholz för att du deltog på vår session och besökte vår monter. Peters presentation finns här: https://ptdrv.linkedin.com/4eu5d8u

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Helena Onsjö

helena.onsjo@microsoft.com

+46734085654

PETER C. KESTENHOLZ 

FOUNDING PARTNER & PRINCIPAL CUSTOMER ADVISOR

p: +45 5189 0000

m: pk@projectum.com

---------------------

 
Thank you for visiting Passion for Projects Congress 2018!

Our Most & More Passionate sponsors would like to send their regards.

Most Passionate - Visuell planering:

Many thanks to all the participants at Passion for Projects Congress for inspirational dialogues and that you greeted us in our exhibition booth. Contact us: Magnus.holmlid@visuellplanering.se, or ann-charlotte.bath@visuellplanering.se for further discussions about the digital project trip. Follow us on LinkedIn: Visuell Planering & Praktisk PPM or www.visuellplanering.se 

Hope to see you at the next year's Passion for Projects Congress!

More Passionate - Strategy Execution:

We at Strategy Execution really enjoyed meeting many of you dedicated and hard-working project professionals at Passion for Projects and to learn about the challenges you face. Thank you again to all who stopped by our booth and engaged in such rewarding conversations.

If you would like to find out more about how we can help your organisation to achieve excellence in project management and strategic leadership, please call us on +46 (0)8 555 403 80 or email us at info@strategyex.se. 

Alternatively visit us at www.strategyex.se to further explore our wide range of training programmes and tailored company solutions. 

More Passionate – Microsoft:

Thank you from Microsoft and Peter Kestenholz for attending our speaking session and visiting our booth. Please find Peter’s presentation here: https://ptdrv.linkedin.com/4eu5d8u

Please contact us if we can be of any assistance. 

Helena Onsjö

helena.onsjo@microsoft.com

+46734085654

PETER C. KESTENHOLZ 

FOUNDING PARTNER & PRINCIPAL CUSTOMER ADVISOR

p: +45 5189 0000

m: pk@projectum.com

 

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org