Till startsida

Affärsnätverka på LinkedIn

High Live 2Datum: 10 mar 2020 kl 11:15PDU-Code: C181IJFEG5+

Så bygger du ett starkt personligt varumärke genom effektivt nätverkande på LinkedIn. 

Lär dig hur du får fler kontakter samt kommunicerar på ett sätt som ger ett värde till de som följer dig, samt hur du hanterar kritiken som ofrånkomligen kommer när du når synlig framgång. Du får även reda på vilka olika nätverkstyper det finns och vad dessa har för styrkor respektive nackdelar.