Till startsida

Banbrytande Design Thinking workshops accelererar transformation

F1Datum: 23 maj 2022 kl 16:30PDU-Code: C181Q1GIE3+

För fem år sedan startade Tetra Paks förändringsresa mot tidig realisering av affärsnytta. I receptet som som skapades är workshops som acceleratorer den viktigaste ingridiensen. De största utmaningarna för våra team är långa projektcykler, långsamma och smärtsamma möten med otydlig mål och leveranser samt  rigid inställning till scope förändingar. Detta skapar frustration i teamen och arbetet upplevs som dränerande och icke lustfyllt.

Jag coachar individer, team och organisationer kring vilken accelerator som är mest lämplig för dem oavsett vilken kontext, metod eller affärsdomän de befinner sig i. Med acceleratorerna skapar vi en dynamik som öppnar upp för kreativitet, passion och fokuserat arbete som skapar framgångsrika team och leveranser. Ramverken som  tillämpas är Design Sprint, LEAN UX, Lightning Decision Jam, Value Proposition Canvas och Business Model Canvas. Dessa har visat sig fungera fantastiskt bra för team som stått inför flera okända faktorer och som önskat komma igång snabbt med en tydlig målbild och hur vägen dit ska se ut.