Till startsida

Cayenne: Lär dig undvika ett projekts vanligaste fallgropar (projektsimulering)

High Live 4Datum: 9 mar 2020 kl 14:15PDU-Code: C18152UE7Z+

Cayenne: Projektsimuleringsspel

OBS! Begränsat antal platser, kom i tid!

Lär dig hur du kan förutse och navigera i ett projekts fallgropar.

Under denna tävlingsinriktade projektsimulering kommer du att få förbereda, inspirera, engagera och skapa förutsättningar för dina projektmedlemmar att bidra fullt ut i framtida projekt med en djupare förståelse för projektets kritiska framgångsfaktorer.

https://celemi.com/business-simulations/cayenne/