Till startsida

Det finns ingen framtid för möten! -varför projektvärlden behöver skifta till en mer flerdimensionell interaktion i sina projektarbetsformer för att kunna fungera i en tillvaro med MultiMixed Reality, AI och en expanderande kollektiv intelligens.

ArenaDatum: 14 Mar 2023 kl 14:00PDU-Code: C1818H4DCJ

Det finns ingen framtid för möten!

Många av dagens projektmetoder och verktyg är i praktiken gamla lösningar på gårdagens problem. Oavsett projektledningsmodell så är möten fortfarande en av de vanligaste huvudaktiviterna inom ledning, problemlösning och uppföljning. Men detta sätt att organisera arbetet blir allt mer obsolet i takt med att teknikutvecklingen accelererar och kraven ökar på att använda mer hybrida och distribuerade arbetsformer. Vi bör därför lämna det gamla projektparadigmet och istället ha utvecklingen av en mer multidimensionell interaktion i projektarbetet som en prioritet. Denna föreläsning ger en inblick i framtida projektarbetsformer bortom möten, dokument och komplexa chattrådar i olika kanaler.