Till startsida

Tillsammans för ett bättre Malmö

High Live 3Datum: 9 mar 2020 kl 17:30PDU-Code: C181FWEZHZ+

Drivkraft bildades 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och det lokala näringslivet. Genom förebyggande insatser hjälper Drivkraft barnen att klara skolan och gå vidare till gymnasiet, vilket på sikt ökar deras chanser på arbetsmarknaden samt minskar ojämlikhet och otrygghet i staden. 

900 personer har fått en mentor via organisationen och ca. 100 ungdomar har fått sitt första jobb och sin första referens från arbetsmarknaden genom sommarjobb efter  läxhjälp i nian eller som läxhjälpare.

900 personer har fått en mentor via organisationen och ca. 100 ungdomar har fått sitt första jobb och sin första referens från arbetsmarknaden genom sommarjobb efter läxhjälp i nian eller som läxhjälpare.