Till startsida

Effektiv & agil strategisk planering

High Live 2Datum: 10 mar 2020 kl 13:50PDU-Code: C181Y9IY5M+

Hur kan stora bolag lära sig av små, kan stora organisationer börja agera som start-ups, och hur hanterar man bäst snabba paradigmskiften och förändring? 

Hur skapas både självständiga teams som snabbt kan agera samtidigt som företagen och chefer måste säkerställa att alla agerar mot gemensamma mål?

Är agil projektledning något nytt eller har vi bara glömt bort de agila arbetsätten i industrialiseringens fokusering på löpandeband produktion och fokus på effektiva processer?

Med avstamp i boken ” The art of Action” kommer ett föredrag och diskussion föras kring dagens moderna ledare kan minska gapet mellan ”planering, ”att-göra” och resultat.

Stefan Frank jobbar idag på företaget Favro som erbjuder en agil samverkans plattform som används i hela världen ( + 1300 kunder) för allt ifrån små start-up bolag till stora väletablerade industrier med fler än 5 000 användare/bolag.