Till startsida

Förutsättningar för effektivitet, utforskande och välmående

High Live 2Datum: 9 mar 2020 kl 16:30PDU-Code: C181VO47VI+

Att skapa förändring på arbetsplatser i takt med den digitala transformationen är utmanande för de flesta, lägger man dessutom på kraven för ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030 ökar utmaningsnivån och inkluderar oss alla. Det kan kännas oöverkomligt, men med små justeringar i vårt beteende kan vi se till att vi har de rätta förutsättningar, de förutsättningar som både gör oss leveranssäkra, välmående och utforakande.

Samtidigt har det visat sig att konventionella ledarskapsstrategier inte funkar i den mycket komplexa kontexten vi nu lever i. Ledarskapet behöver nya strategier för att hantera avvikande åsikter, avgränsningar, öppna utbyten med flera aktörer, och avgränsade experiment.

Det innebär att man som ledare behöver skapa förutsättningar för såväl effektivitet som utforskande bland sina medarbetare. För många blir balansgången mellan dessa två förhållningssätt en utmaning och man tenderar att fokusera på antingen eller.

Tyvärr hamnar fokus allt för ofta på effektivitet och i det kortsiktiga perspektivet är naturligtvis det viktigt, men utifrån ett långsiktigt perspektiv behöver balansen bli mera jämn och mer tid ägnas åt utforskande. Utmaningen är att förutsättningarna dina medarbetare behöver för att vara utforskande är helt olika mot de för att vara effektiv, vilket också innebär helt olika ledarskapsstrategier för dig som ledare.

I min forskning har jag visat på samband mellan olika faktorer som skapar förutsättningar för effektivitet, utforskande och välmående. Utifrån denna nya kunskap kan vi nu navigera mellan olika ”lägen” beroende på vad vi som individ, team eller organisation för tillfället behöver. Det är en balansgång med små justeringar i våra beteenden som skapar möjligheterna för framtiden.