Till startsida

Från PMBOK 6 till PMBOK 7, vad är skillnaderna?

F4-F5Datum: 24 maj 2022 kl 10:15PDU-Code: C1816FA3S9+

Under 2021 släpptes en ny version av PMBOK, kallad PMBOK Guide, 7.e upplagan. En uppdaterad version kommer ungefär vart 4.e år och vi har vant oss vid att det ofta berör revideringar och kompletteringar av det processbaserade synsättet gällande hur man bedriver projektarbetet. I PMBOK 7 lanserat ett nytt förhållningssätt – ett principbaserat synsätt till projektstyrning. Vad innebär detta och vad är det som är nytt i PMBOK 7 jämfört med den tidigare versionen från 2017?