Till startsida

Highly Engaged People - Bemanna Rätt

High Live 3Datum: 10 mar 2020 kl 10:00PDU-Code: C181WRZ477+

OBS! Begränsat antal platser - kom i tid!

Att bemanna projekt rätt baserat på människors kompetens och det specifika projektsammanhanget är en framgångsfaktor, och det är svårt. Det är också svårt att hitta de dolda kompetenserna i en organisation, framförallt i projektorienterade organisationer. 

HEP(HighlyEngagedPeople) är ett verktyg som matchar rätt person till rätt roll i projektet. Här tar man hänsyn inte bara till kunskap, utan också till människors kapabilitet såsom förmågan att lära sig nya saker, att hantera komplexitet, social kapabilitet och ledarskapsegenskaper. Sammanhanget, såsom företagskultur och specifika omständigheter som kan vara en pågående omorganisation eller snabb tillväxt, räknas också in via denna innovativa AI-lösning. När bemanning av ett projekt är gjord på ett sätt där det tas hänsyn till hela människans kompetens så skapas framgångsrika projekt samt engagerade och lyckliga medarbetare. HEP baserat på digitalisering av ”The Lemon” som kommer från Rolfs bok ”Managing Project Competence” samt andra kända instrument for kompetensmätning,organisationskultur och typ av omgivning.

Presentationen kommer att gå genom två fall där det ena är att tillsätta rätt projektledare till ett projekt i en komplicerad omgivning, det andra är att tillsätta en project planner till en mycket agil miljö. Efter seminariet så kommer åhörarna att ha fått nya insikter kring både behovet att bemanna projektet med ”rätt” kompetens, vad som skall tas i beräkning samt få inblick i ett innovativt verktyg.