Till startsida

Hur ett effektivt ledarskap ser ut i en distribuerad miljö

F6Datum: 24 maj 2022 kl 10:15PDU-Code: C181D53UWT+

Distansarbetet som många tvingats till under pandemin har fått allt fler att inse både möjligheterna och utmaningarna med att samarbeta digitalt. En av de stora utmaningarna är hur man leder team och deras arbete på ett effektivt sätt i en distribuerad miljö. 

Oscar ger här sin bild av hur ledarskapet behöver förändras och vilken roll våra attityder och beteenden gentemot samarbete samt våra arbetssätt för digitalt samarbete spelar i denna ledarskapsförändring.

Key take away: Ledarskapet i en distribuerad miljö behöver distribueras.