Till startsida

Hur man skapar humana organisationer

F1Datum: 23 maj 2022 kl 14:15PDU-Code: C181G8JNXN+

Alicia och Rolf Medina har båda lång erfarenhet av arbete i organisationer. Med grund i ett flerårigt forskningsprojekt har de tagit fram en modell, Distributed Power (DP), för att skapa progressiva organisationsformer som bygger på tillit, öppenhet och jämlikhet. DP-modellen strävar efter att demokratisera arbetsplatser och skapa mänskligare organisationer. Den utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och ett nytt sätt att forma organisationer som inte bygger på hierarkier. En central punkt är självorganisering av arbetet där människor får frihet att använda sin kompetens och potential. Alicias presentation ger en introduktion till DP-modellen. 

Key take away : Hur kan vi utforma humana och hållbara organisationer?