Till startsida

Integrera hållbarhet i projektstyrning

High Live 2Datum: 9 mar 2020 kl 15:15PDU-Code: C1819J3AGG+

Integrera hållbarhet i projektstyrning

Hållbarhet är inte längre en fluga utan en nödvändighet, både för vårplanet och för varje företags existens. 

Vi kommer att ge en bakgrund tillvad som menas med begreppet ”hållbarhet” och hur detta bör integreras i verksamheter. Fler företag arbetar projektbaserat vilket ställer högre krav på att hållbarhet integreras från styrelse och ledning till där utvecklingen sker och där projekt bedrivs.

Deltagare kommer att få en ökad förståelse för följande frågor:

  • Vad betyder begreppet hållbarhet och varför behöver företag arbeta hållbart? 

  • Hur stärker man konkurrenskraften, lönsamheten och ökade krav från kunder genom att arbeta med hållbarhet i projektstyrning?

  • Hur kan hållbarhetsaspekter effektivt integreras i projektriskhantering?