Till startsida

Kan ett projektteams sammansättning av olika personlighetstyper påverka projektets förmåga att slutföra arbetet?

F3Datum: 23 maj 2022 kl 14:15PDU-Code: C181SNHWSY+

Bemanningen av ett projektteam sker oftast med utgångspunkt ifrån behovet av funktionsmässiga kunskaper, men finns det andra bedömningsgrunder som man behöver tänka på? Som individer är vi alla unika, men ett sätt att gruppera oss är genom en indelning i olika personlighetstyper. Ett verktyg för detta är MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).  I samband med en serie av projektledningsutbildningar utfördes en undersökning där deltagarna utan vetskap grupperades i team utifrån deras MBTI-profiler och där teamen sedan fick samma gruppuppgift att lösa. I denna föreläsning redovisas de problem de olika grupperna hamnade i och vilka typer av personlighetsprofiler som löste projektuppgiften mest effektivt.