Till startsida

Komplexiteten i projektorganisationer (sett ur ett mellanmänskligt- och relationsperspektiv)

F4-F5Datum: 24 maj 2022 kl 14:00PDU-Code: C181870MGE+

När man bildar en projektorganisation väljer man oftast personer med rätt kompetens utifrån ett tekniskt perspektiv. Deltagarna i projektorganisationen har sedan ett antal individer att förhålla sig till. Det man sällan tänker på är att man har skapat ett emotionellt system - en samling personer med inbördes relationer.
Relationerna mellan de olika individerna och hur emotionella system fungerar är det sällan någon som tar hänsyn till, oftast för att man inte har kännedom eller kunskap om det.
En stor hjälp är att göra en kartläggning över vem som ingår och se hur relationsmönster ser ut i projektet och i det utökade systemet.  

Key take away: Förstå emotionella system är till hjälp för att få fungerande projektprocesser