Till startsida

Hur utvecklar man ett kulturarv och får satt det i ett kommersiellt perspektiv?

2015 öppnade Malmö Live och huset innehåller verksamheter som hotell, kongress, restaurang och konserthus. Karin Karlsson är programchef på Malmö Live Konserthus, och kommer tala om vad det innebär att leda och utveckla verksamhet i gränslandet mellan kulturarv och kommersiellt.