Till startsida

Kullaberg - att skapa en hållbar turismdestination

High Live 2Datum: 9 mar 2020 kl 14:15PDU-Code: C1818PP0HS+

Kullaberg - att skapa en hållbar turismdestination

Kullabergs naturreservat ligger i det nordvästra hörnet av Skåne och förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne. Det är en hotspot för biologisk mångfald och samtidigt en turismhotell under sommaren och tar emot över 600 000 besökare per år. Naturligtvis är det utmanande att balansera den viktigaste uppgiften att bevara biologisk mångfald med kontrasterande intressen för besökarflödet och flera intressenter i området. För att ta itu med trängselfrågor och oundvikliga konflikter mellan olika besökarkategorier, lokalsamhället och företag blev Kullaberg det första naturskyddade området i Sverige som beslutade att få certifiering som en hållbar turismdestination från Europarc Federation. Hur fick vi det att hända?

Key take-aways för deltagarna:

1. Ett nytt perspektiv på projekt utformade för att bidra till en hållbar utveckling

2. Tips om hur man engagerar och hanterar flera intressenter i ett komplex projekt

3. Inspiration för hur man ska vara förändringens kraft när den allmänna opinionen är inblandad.