Till startsida

Matcentralen ger maten och människor en andra chans!

High Live 2Datum: 10 mar 2020 kl 10:00PDU-Code: C1810Y7MQZ+

Matcentralen vill vara länken mellan livsmedelssvinn och människor som är i behov av mat. De vill också arbeta för att människor hittar en väg ur sin utsatthet, in på arbetsmarknaden och till en trygg bostad och situation. De vill bidra till ett hållbart samhälle för människor och miljö.

Elisabet Andréas kommer tala om bakgrund projektet Matcentralen för Göteborg Stadsmission, om Matcentralens arbete nu och vision. Även hur det är att jobba med att söka medel för att finansiera projekt och hitta långsiktiga modeller för att verksamheten ska kunna fortgå efter projektets slut.