Till startsida

Mötesrehabilitering

Creative CornerDatum: 13 Mar 2023 kl 13:00PDU-Code: C181BH2VPD

Välkommen till möteskliniken!

I undersökningar svarar chefer och tjänstemän att nära halva tiden de lägger på möten är ineffektivt använd arbetstid. Många lägger halva arbetsveckan på möten. Under ett arbetsliv blir det över 20 år på heltid. Enligt forskare vid MIT är mellan sju och tio år av dessa rent tidsslöseri.
Anledningen till att mötessjukan ökar och blir allt allvarligare är att det handlar om kultur - och kultur äter ju som bekant strategi till frukost. En policy eller enskild utbildning kan därför inte bota mötessjukan. Detsom krävs är istället mötesrehabilitering, något som Jörgen Dyssvold ägnar sig åt.
Under Passion for Projects öppnar Jörgen en klinik där han bjuder in till en rehabsession. Inledningsvis fårdu hjälp att komma till sjukdomsinsikt, innan du får ta del av konkreta exempel på övningar, arbetssätt och verktyg som kan bidra till att minska eller bota mötessjukan. Det handlar om hur möten planeras och leds, men också om hur du som deltagare agerar under möten.