Till startsida

Ord ger ALDRIG mottagare samma bild av en komplex verklighet. Potent visualisering ger samSYN.

WOWDatum: 14 Mar 2023 kl 13:00+

Ord ger ALDRIG mottagare samma bild av en komplex verklighet. Potent visualisering ger samSYN.

Tusen möten kan inte ersätta skyskrapans ritningar, eller symfoniorkesterns noter. Vill vi förstå en komplex verklighet, behöver den visas.”Hur många kommer ihåg en enda mening, man hörde igår och hur säkerhetsställer man då att man vetvad som menades med det som sas? Ändå är orden ofta norm. Vi behöver skapa bättre visualiseringar av budskap och information så att man dels kan se – men också lättare utveckla – modeller, projekt och processer.