Till startsida

PMBOK ur ett svenskt projektstyrningsperspektiv

High Live 1Datum: 9 mar 2020 kl 17:30PDU-Code: C1813I9P5I+

PMBOK ur ett svenskt projektstyrningsperspektiv

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) utgör en världsstandard för hur man bör bedriva projekt. Men hur används den i Sverige egentligen och hur förhåller den sig till mer agila arbetssätt? Hur kan man tillämpa PMBOK på det sätt som är mer anpassad till en svensk projektledningstradition?

Lars Wendestam, PMP arbetar som senior konsult på Human IT AB. Lars arbetar med digital transformation och digitala strategier och med utbildning inom projekt & programstyrning samt verksamhetsanalyser. Lars arbetar aktivt med utbildning inom projektledning primärt mot Yrkeshögskolor (YH) samt företagsinterna projektledningsutbildningar. Lars är författare till ett antal böcker inom projektstyrning, bland annat boken ”Projektstyrning med PMBOK”.