Till startsida

Paneldiskussion om PMBOK 7 - är det förbättring eller har det blivit mindre tydligt?

F6Datum: 24 maj 2022 kl 11:15PDU-Code: C181TQBQCI+

Nya PMBOK 7 beskrivs som en radikal förändring från en standard baserad på processer till att vara baserad på principer. Den består av 12 principer och 8 prestationsdomäner som alla kan tillämpas på alla projekt, oavsett om de är vattenfall, agila eller hybrider, och innehåller också allt som en PM behöver bemästra för att bli framgångsrik! I detta seminarium har vi samlat en panel av seniora projektledare och PMI-medlemmar med lång erfarenhet av att leverera värde i projekt samt att utbilda andra projektledare i bland annat PMI:s standarder. Du är välkommen att diskutera med dem vad skillnaden blir att gå från process- till principbaserat tänkande och om denna nya standard är en förbättring eller förvirrar?