Till startsida

Med ett samhälle i förändring gäller det att anpassa erbjudanden och tjänster.

Dagens samhälle har under 2000-talet förändrats, hierarkiska organisationer har transformerats till att bli organisationer med allt större snabbrörligt fokus. Initialt har agila tankegångar främst verkat inom IT men vi ser nu liknande tankar av förändring inom allt fler områden. Betydelsen att ena sina anställda till att gemensamt nå strategiska mål eller visioner har blivit allt tydligare. Skall dessa förändringar som sker ses som ett hot eller en möjlighet?

Hur kan ett konsultföretag som ProgressLEAD anpassa sina verktyg och tjänster för att stödja sina kunder som verkar i en föränderlig tid.