Till startsida

Unlock the potential – kan ett projekt jobba aktivitetsbaserat?

High Live 4Datum: 10 mar 2020 kl 11:15PDU-Code: C181KP4BT8+

För att kunna nyttja ett teams fulla potential måste man även ta hänsyn till dess olika individer. 

För att kunna nyttja ett teams fulla potential måste man även ta hänsyn till dess olika individer. Och alla individer har olika behov. Var, när och hur man presterar bäst varierar stort. Genom att jobba aktivitetsbaserat kan allas behov tillgodoses. Även teamets.

Ett team kan se olika ut i olika skeden av ett projekt. En flexibel kontorsmiljö har fördelen att den är lätt att anpassa utifrån ett teams storlek eller andra behov. Att inte behöva göra stora anpassningar så snart en förändring står för dörren är ett både hållbart och effektivt sätt att utnyttja såväl lokaler som resurser.