Till startsida

Walking Talking: Promenadmöten för effektiva välmående projekt.

Creative CornerDatum: 14 Mar 2023 kl 10:15PDU-Code: C181FLDGQ8

När gruppen arbetar med promenadmöten som strategisk och taktisktmetod skapas rum för återhämtning, kunskapsutbyte och reflektiondirekt i projektet; med bättre förståelse, samarbete och resultat somföljd. Hälsosam rörelse blir en integrerad del i vardagen som stärkerkreativitet, kognitiv förmåga, ger nya perspektiv och hanterar stresspreventivt. Ta del av senaste forskningen, metoderna och tekniken som tar promenadmötet från ett 90-talsfenomen använt av några få till en hyperaktuell strategisk metod för hållbar och effektiv teamutveckling, förändringsledning och framgångsrikt ledarskap, för alla i det nya arbetslivet.