Till startsida

Øresundsbron: En säker, tillgänglig och hållbar bro till nästa generation

F2Datum: 24 maj 2022 kl 10:15PDU-Code: C181QVF0YK+

Øresundsbrons Anläggningsenhet arbetar bland annat med att säkra +100 års livstid för Øresundsbron och att Øresundsbron skall vara världens mest hållbara bro 2025. Hur arbetar Øresundsbron med reinvestering, planering och portföljstyrning? 

Exempel på två strategiska projekt som genomförs i en föränderlig värld där väder, vind och klimatförändringar ändrar projektens förutsättningar.  Projektnamn: Ommålning av Öresundsbron och Stormflodssäkring.

Delar av presentationen kommer att ske på lättförståelig danska.