Till startsida

(Information in English further down the page)

Post Congress

Årets viktigaste möte för PMI handlade om framtidens möten och mötets framtid.

För att göra årets event minst lika framgångsrikt som tidigare år och ett tillfälle att lära, mötas och ha roligt så valde vi ett aktuellt och relevant tema för vår målgrupp. Vi ville att våra deltagare efter kongressen skulle känna sig preppade och peppade att driva utvecklingen av projektkommunikation och framtida samarbetsformer i sina teams och samtidigt längta till nästa års Passion for Projects!

Vi anlitade en hal rad med experter på området, jagade fatt på de mest erfarna facilitatorerna, inkluderade intressanta och viktiga perspektiv samt format och erbjöd alla möjliga typer och presentationer av möten och verktyg  på plats och online.  

Vi valde att satsa på en central och modern mötesplats, återanvände det som gick av dekoration och PMI branding, serverade hållbar mat, fixade planterbara namnbrickor, tänkte på att mimimera vårt klimatfotavtryck, erbjöd en minnesvärd underhållning och skänkte överskott till Stadsmissionen. Vi  bytte ut lösblommor och gåvor mot en gåva till Sweden Stand for Ukraine.

Vi ingick partnerskap med ett flertal utställare som levererar värdefulla lösningar och kunskap inom möten och digitalt samarbete men det viktigaste, det var att NI kom!

Det viktigaste med ett möte är ju ändå att människor kommer samman och uppfyller syftet.

TACK till alla deltagare, talare, utställare, volontärer, personal, bandmedlemmar. NI gjorde detta till ett fantastiskt möte.

Hälsningar teamet för Passion for Projects 2023

 

.

PDU

Som certifierad vill du kanske samla PDU. När du är inloggad ser du hur många PDU du kan rapportera på respektive sessionsbeskrivning. Där finns även PDU-koden du kan använda för att registera dina PDU:er på PMI.org.

Nedan finns alla PDU-koder samlade i ett dokument för föregående kongresser.

PDU för kongress 2022

PDU för EPLF 2022

PDU för kongress 2020

POST CONGRESS

The most important meeting of the year for PMI was about the meetings of the future and the future of the collaboration format; meetings.
In order to make this year's event at least as successful as previous years and an opportunity to learn, meet and have fun, we chose a current and relevant theme for our target group. 

We wanted our participants after the congress to feel prepared and excited to drive the development of project communication, and future forms of collaboration in their teams, and at the same time long for next year's Passion for Projects!
We hunted down some real experts in the field, sought out the most experienced meeting facilitators, included interesting and important perspectives and formats of meetings,, and offered to try and learn about all possible types of meetings as well as meeting tools onsite and online.
We tried to minimise our environmental footprint and chose a central and modern meeting place, reused decoration and PMI branding, served sustainable food, fixed plantable name tag and donated all leftovers to Stockholm Stadsmission. We exchanged cut flowers and gifts for a joint gift to the organisation Sweden Stand for Ukraine.
We had some really precious partners onsite  who presentted valuable and interesting solutions, knowledge and services related to meetings and digital collaboration, but the most important thing was that YOU came!
After all, the most important thing about a meeting is that people come together and fulfill the purpose.
THANK YOU to all participants, speakers, exhibitors, volunteers, staff, band members. YOU made this a great meeting.

 
Greetings from the Passion for Projects 2023 team


PDUs
You may want to collect PDUs. When you are logged in at the PMI website go to the event in the calendar and you will see how many PDUs you can report on the respective session description, and a the code. 

 

 
Below are all PDU codes collected in one document for previous congresses.

PDU för kongress 2022

PDU för EPLF 2022

PDU för kongress 2020