Till startsida

Thomas de Ming

Thomas har ofta rört sig bortom den etablerade tankehorisonten och alltid i innovationens frontlinje.Och så har det varit ända sedan han var med i starten av Tom Tits-experimentet och sedan hjälpte bl a Scania, Siemens, Stadium och Sectra att utveckla sina projektarbetsformer. Han har också tränat hundratals professorer och doktorander i att tillgängliggöra sin forskning utanför sina egna kunskapsområden. Och nu arbetar han inom många olika branscher, sektorer och typer av organisationer för att hjälpa sina uppdragsgivare att förbättra sitt förbättringsarbete, innovera sina innovationsprocesser och utveckla metoder och verktyg som kan utveckla nya metoder och verktyg.