Till startsida

Anders Wikström

Jag är passionerad av utvecklingsfrågor och älskar att använda designmetodik för att förstå, utveckla och skapa alternativa lösningar till utmanande och intressanta möjligheter. Jag trivs extremt mycket i att hjälpa människor att växa och försöker befinna mig i situationer där jag ständigt kan lära mig nya saker men även bidra med mina kunskaper. 

Som forskare är jag intresserad av de förutsättningar som behövs för att vara nyskapande, det kallas ofta innovationsklimat, och hur man mäter och analyserar detta för att skapa värde för organisationer. Kopplat till innovationsklimat är det intressant att förstå hur man kan balansera mellan att befinna sig i leveransläge, återhämtningsläge och lärandeläge, dessa tre ”lägen” ger oss förutsättningar att vara långsiktigt hållbara som individer och därmed även som organisation.

Jag har stor nytta av min erfarenhet från tidigare jobb och utbildningar i mitt dagliga arbete som forskare och entreprenör. Allt från det holistiska tillvägagångssätt som arkitekter ofta använder för att förstå vilka problem som behöver lösas till det empatiska förhållningssätt som en sjuksköterska behöver ha för att vara omhändertagande och ansvarsfull gentemot en patient. Men även de företag jag har startat och det faktum att jag som affärsutvecklare hjälpt över 200 företag till världen. 

Jag är ytterst tacksam över möjligheten att genomföra en fantastisk lärandeprocess sent i livet med mina forskarstudier (började vid 39 års ålder) och att fortfarande ha möjligheten att utveckla kunskap i ett nytt område ger mig fantastiska stunder.