Till startsida

Andrea är en förändringsledare som sätter individen i centrum och kombinerar mänskilga faktorerna med en komplex affärstillvaro. Andrea är en av grundarna till den metodik som idag används globalt på Tetra Pak för acceleration av förändring och innovation. Metodiken grundar sig på Design Thinking principer och utvalda workshop ramverk såsom Design Sprint, LEAN UX, Lightning Decision Jam, Value Proposition Canvas och Business Model Canvas och har applicerats på mer än 300 workshops. Andrea coachar individer, teams och organisationer att bli mer "dynamic, productive and capable".

Andrea Järvrén