Agile administration of methods and models - does it work?

 

Ann-Louice Hammarberg

 

 

På CSN provar vi just nu att samla förvaltningen och utvecklingen av våra metoder
och modeller i en gemensam metodfunktion. Här hanterar vi bland annat
arbetssätt för verksamhetsutveckling, systemutveckling, scrum och itil. Genom
samordning över avdelningsgränserna - utifrån en helhetssyn - minskar risken för
otydlighet och att det blir glapp eller överlapp mellan våra arbetssätt. Vi arbetar
agilt enligt Scrum och planerar arbetet i 4-veckorssprintar utifrån en backlogg som
fylls med innehåll efter behov som dyker upp i vardagen. Det kan vara projekt som
behöver stöd, förslag från medarbetare eller behov av anpassningar i metoder och
modeller utifrån förändringar som sker i omgivningen. Jag berättar om hur vi gör
för att tänka helhet och faktiskt få saker gjorda.

Speaker Biography

Ann-Louice har verkat inom IT-branschen sedan 1984, dels som konsult, dels som
anställd i linjeorganisationer inom både privata och offentliga verksamheter. Ann-Louice har arbetat – både som kund och leverantör – med projektledning, systemförvaltning, planering och uppföljning, avtalshantering, upphandling, leverantörskontakter, effektivisering samt metod-, process- och organisationsutveckling. Ann-Louice har varit chef, förvaltningsledare, systemutvecklare och projektledare och har arbetat både inom applikationssidan och inom teknisk infrastruktur. Att leda i förändring och driva förändringsarbete har varit en betydande del av hennes arbete som chef och ledare.

Talent Triangle

Leadership